Skomputeryzowana suwmiarka z punktem zewnętrznym Industry 4.0 - MICROTECH - Innovative measuring instruments

Skomputeryzowana suwmiarka z punktem zewnętrznym Industry 4.0

MICROTECH

Zewnętrzna skomputeryzowana suwmiarka mikronowa MICROTECH ze sterowaniem e-Force 1-20N z bezprzewodowym transferem danych i USB przystosowana do Przemysłu 4.0 

More details

More info

Zewnętrzna skomputeryzowana suwmiarka mikronowa MICROTECH ze sterowaniem e-Force 1-20N z bezprzewodowym transferem danych i USB przystosowana do Przemysłu 4.0 MICROTECH aktualizuje suwmiarki z elektronicznym modułem sterującym e-Force, który daje możliwość ciągłego pomiaru żądanej siły. Siłę pomiarową można wybrać w menu rzutu w zakresie 1-20N. Tryb Automatic Force daje możliwość zapisania do pamięci lub przeniesienia do aplikacji aktualnej wartości po osiągnięciu danej siły (1-20N). Opatentowana technologia e-Force poprawiająca dokładność suwmiarki i zautomatyzowany proces pomiarowy. Te zewnętrzne zaciski mają zakresy 150, 200, 300 mm (6, 8, 12 cali). Ma rozdzielczość 1 lub 5 mikronów Skomputeryzowany układ pomiarowy suwmiarki MICS posiada następujące funkcje: - pamięć wewnętrzna z trybem statystycznym - Wskazanie Color Go / NoGo (limity) - Funkcja szczytowa (Min / Max) - Timer (odczyt do pamięci lub transfer danych) - Wzór - wskaźnik obliczeniowy Ax2 + Bx + C -Wybór rozdzielczości - wybór mm / cale - Kompensacja temperatury - Kompensacja błędów matematycznych - Bezprzewodowa transmisja danych do urządzeń z systemem Windows, iOS, Android - Transfer danych USB HID do urządzeń z systemem Windows, MacOS, Linux, Android (tryb klawiatury) - Wbudowany akumulator Li-Pol z ładowarką magnetyczną - Kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 1,54 cala z ekranem dotykowym. Suwmiarki MICROTECH przechodzą kontrolę metrologiczną w akredytowanym laboratorium metrologicznym ISO 17025:2019. Wszystkie suwmiarki w komplecie z protokołem kalibracji, instrukcją, magnetycznym kablem ładującym i plastikowym pudełkiem.

mputerized micron caliper MICROTECH with e-Force 1-20N control with Wireless & USB data transfer adopted to Industry 4.0

MICROTECH update calipers with electronic e-Force control module, that gives possibility measure all time with requested Force. Measuring Force can be selected throw menu in range 1-20N. Automatic Force mode gives possibility saving to memory or transfer to app actual value upon reaching a given Force (1-20N). Patented e-Force technology improving accuracy of caliper and automized measuring process.
These external calipers has 150, 200, 300 mm (6, 8, 12 inch) ranges.  It has 1 or 5 micron resolution
Computerized MICS measuring system of caliper has such functions: 
- internal memory with statistic mode
- Color Go/NoGo indication (limits)
- Peak function (Min/Max)
- Timer (reading to memory or data transfer)
- Formula - calculation indicator Ax2+Bx+C
- Resolution selection
- mm/inch selection
- Temperature compensation
- Mathematical error compensation
- Wireless data transfer to Windows, iOS, Android devices
- USB HID data transfer to Windows, MacOS, Linux, Android devices (keyboard mode)
- Built in rechargeable  Li-Pol battery with magnetic charger
- Color hi-res display 1,54 inch with Touchscreen.

MICROTECH calipers pass metrological control in accredited ISO 17025:2019 metrological lab. 
All calipers complete with calibration protocol, manual, magnetic charging cable and plastic box.

Download